Vecka för vecka..Week for week


2 dagar/ 2 days

1 vecka/1 week
2 veckor/2 weeks
3 veckor/3 weeks
4 veckor/4 weeks

5 veckor/5 weeks

6 veckor/6 weeks
7 veckor/7 weeks
8 veckor/ 8 weeks
9 veckor/9 weeks
10 veckor/10 weeks
11 veckor/11 weeks
12 veckor/12 weeks